Gratis Mindfulnessbingo

Vill du också vara mer närvarande i nuet? Tag en vecka eller två för att landa med hjälp av mitt enkla och roliga mindfulnessbingo.

Fyll i din e-postadress så skickar jag din bingobricka.

När du fyller i din e-post tillåter du även att jag sparar den för att kunna skicka ut andra erbjudanden och nyheter till dig, tills du ber mig avanmäla dig.

Vad är mindfulness?

Mindfulness handlar om medveten närvaro och acceptans, "om att vara här och nu och iaktta vem man är och hur man ser på världen. Detta ska man göra utan att döma eller värdera. I dagens samhälle där stressrelaterade sjukdomar är ett ökande problem, finns också ett ökat intresse för att lära sig hantera stressen. Många lever inte i nuet, utan brottas med tankar på det förflutna eller oroar sig eller planerar för hur det ska bli i framtiden. Detta kräver mycket energi och leder ofta till ett splittrat inre. Vi gör ofta saker på rutin utan att tänka på varför eller hur vi gör det. Vi befinner oss i ett ekorrhjul och saknar tid för återhämtning eller reflektion. Stress kan leda till kroppsliga och psykiska problem och påskyndar åldrandeprocessen samt påverkar hjärnan negativt. Forskning visar dock att mindfulness kan påverka hjärnas förmåga att hantera känslor under stress och påverka läkeprocessen vid stressrelaterade sjukdomar." (Ur: Komplementärmedicin av Eva Björklund)

Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn är en amerikans forskare och professor vid University of Massachusetts. Under 1970-talet kom han i kontakt med meditation och den buddhistiska kunskapen om hur mänsligt lidande kan hanteras och lindras. Utifrån detta konstruerade Jon Kabat-Zinn ett program som han kallade Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Mindfulness utgår ifrån sju attityder: 1. Avstå från att döma och värdera 2. Tålamod 3. Nybörjarsinne 4. Tillit 5. Avstå från att sträva 6. Tillåtelse och acceptans 7. Släppa taget, låta vara

Bilden på Jon Kabat-Zinn lånad från: https://www.mindfulnesscds.com/